1% KRS: 0000445475 / blog@karmimypsiaki.pl

Autor: Katarzyna Balińska

Zootechnik, specjalista hodowli ekologicznej i ochrony zwierząt. Organizatorka licznych akcji charytatywnych i edukacyjnych. Od 8 lat związana z pomocą bezdomnym czworonogom.
Pomoc zwierzętom to nasz cel i największa misja! Misja nigdy się nie kończy... Zespół Karmimy Psiaki