1% KRS: 0000445475 / blog@karmimypsiaki.pl

Autor: Karmimy Psiaki

Misją naszej akcji jest eliminowanie bezdomności zwierząt, poprzez promowanie odpowiedzialnych adopcji i pomoc schroniskom.
Pomoc zwierzętom to nasz cel i największa misja! Misja nigdy się nie kończy... Zespół Karmimy Psiaki